Probiotiki in njihova kakovost

Na odločitev, kateri probiotični izdelek kupiti, največkrat vplivajo dostopnost, cena in kakovost. Marsikdo ima lahko zaradi jemanja antibiotikov, neustreznih prehranjevalnih navad, hrane na potovanjih, stresa in drugih vzrokov prebavne težave.1 Te so lahko zelo neprijetne in dnevno ovirajo naše aktivnosti in obveznosti. V takih primerih običajno obiščemo lekarno ali specializirano trgovino in izberemo izdelek, ki nam bo pri tem pomagal. Pri tem pa cena in dostopnost ne bi smeli biti najpomembnejši. Ko se odločamo za nakup, bi se morali osredotočiti predvsem na kakovost. Le kakovosten probiotični izdelek je tisti, ki bo hitro in učinkovito pomagal rešiti težave s prebavo.

 

Kako ugotoviti, kateri izdelek je kakovosten?

Kako ugotoviti, kateri izdelek je kakovosten? Pred odgovorom na to vprašanje je treba razložiti, kaj se v našem telesu dogaja, ko imamo prebavne težave. Na splošno lahko rečemo, da je v naši črevesni mikrobioti ravnovesje med bakterijami in ostalimi živimi organizmi. Mikrobiota je sestavljena iz različnih živih organizmov, kot so bakterije, glive, virusi in kvasovke.2 Če je količina različnih mikroorganizmov uravnotežena, potem težav s prebavo (kot sta driska in napenjanje) nimamo. Ravnovesje se lahko hitro poruši zaradi različnih dejavnikov.3,4,5 Takrat moramo telesu oziroma črevesju pomagati, da bo njegova mikrobiota zopet v ravnovesju. To lahko dosežemo z vnosom »manjkajočih« bakterij v črevesje.

Zdaj, ko vemo, kaj se z našim telesom dogaja, bomo predstavili izdelke, ki nam lahko pomagajo. Na trgu, tj. v trgovinah, specializiranih trgovinah ter lekarnah, je več izdelkov z oznako»probiotični«. To so na primer jogurti, prehranska dopolnila ter zdravila. Kot je opaziti, se uporabniki premalokrat vprašajo, ali so jogurti ali prehranska dopolnila, ki so označeni kot probiotiki res probiotiki. Omenjeni izdelki se med seboj precej razlikujejo. Slovenska raziskava iz leta 2009 je pokazala, da so glavne pomanjkljivosti probiotičnih izdelkov, ki niso zdravila, sledeče: nedoseganje deklariranega števila probiotičnih bakterij, odsotnost deklariranih bakterij in uporaba nepravilnih ali pomanjkljivih imen prisotnih sevov.6 Do razlik med probiotičnimi izdelki prihaja predvsem zaradi drugačne zakonske regulacije, saj morajo izdelki za plasiranje na trg izpolnjevati različne pogoje.7 Zakonodaja predpisuje živilski industriji (kamor spadajo jogurti in prehranska dopolnila) drugačne oziroma veliko bolj mile pogoje in zahteve kot farmacevtski industriji. Pri proizvodnji živil s probiotičnimi bakterijami in prehranskih dopolnil je za izdelavo teh izdelkov zadostno certificiranje obrata za proizvodnjo živil, skladno s standardi za zagotavljanje varne hrane (HACCP).8 Probiotična zdravila, ki jih lahko kupimo brez recepta, proizvajajo farmacevtske družbe, in morajo zadostiti enakim pogojem in standardom kot zdravila, ki nam jih na recept napiše zdravnik.9 To se odraža pri kakovosti. Študija Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je potrdila, da 58 % od 19 testiranih izdelkov, ki vsebujejo mlečnokislinske bakterije, v naših lekarnah ni ustreznih.6 Probiotiki morajo ustrezati predpisanim standardom. Za to, da ima probiotični izdelek učinek na človeško telo oziroma njegovo črevesje, mora biti ustrezno načrtovan, proizveden, transportiran in shranjen. Navedeni kriteriji so ključni pogoj za to, da bo zdravilo oz. izdelek imelo učinek, oziroma da se lahko imenuje »probiotičen«, in ne število sevov, kot je prepričana večina uporabnikov.10

 

Kaj mora vsebovati probiotik za svoje optimalno delovanje?

Odgovor na to so klinično preizkušeni sevi, ki, če se v izdelku kombinirajo, med seboj dobro sodelujejo in si med sabo ne škodujejo.10

Ena trda kapsula Linex® Forte vsebuje najmanj 2×109 kolonijskih enot osušenih oz. liofiliziranih probiotičnih bakterij, ki pomagajo pri vzpostavljanju in vzdrževanju ravnovesja ter delovanju mikrobiote v črevesju.11 Gre za probiotične bakterije vrste Lactobacillus acidophilus LA-5® in Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®, ki se uvrščata med najbolj raziskane in proučevane seve bakterij na svetu.

V nasprotju s prepričanjem uporabnikov, ki jih oglasi prepričujejo, da je probiotično prehransko dopolnilo z velikim številom sevov probiotičnih bakterij bolj kakovostno, pa stroka meni, da je pomembnejše, kateri sevi so uporabljeni in združeni skupaj.

Vedeti je treba, da probiotične bakterije med seboj sodelujejo.10 To pomeni, da med seboj komunicirajo in se različno dobro »prenašajo«. Nekateri sevi sodelujejo dobro, kot na primer že omenjeni Lactobacillus acidophilus LA-5® in Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®.12 Nekateri drugi pa niso kompatibilni ali komplementarni in se lahko po zaužitju tudi uničujejo, spreminjajo oziroma mutirajo.13 To je še posebej velika težava pri jogurtih, ki vsebujejo probiotične bakterije, saj jogurti že sami po sebi vsebujejo veliko drugih snovi, hranil in mlečnokislinskih bakterij. Ko te pridejo v stik s probiotičnimi bakterijami, lahko različno vplivajo na njihovo rast, bakterije lahko mutirajo, zaradi česar se jim lastnosti in funkcije spremenijo. Na koncu se lahko zgodi tudi to, da je njihov »probiotični« učinek slabši ali pa ga sploh ni.

Število probiotičnih bakterij in njihovih sevov, ki zadostuje za želen učinek je za posamezne seve različno. Vemo, da mora zadostno število kolonij probiotičnih bakterij poseliti črevesje, da lahko pričakujemo njihov učinek. Ni dovolj, da zadostno količino zaužijemo, probiotične bakterije morajo biti sposobne preživeti celotno pot do črevesja, saj so razmere v prebavnem traktu kisle in bakterijam niso najbolj naklonjene.14 Če so bakterije, ki jih zaužijemo, zelo občutljive na kislo okolje v želodcu ali prebavne encime se namreč lahko zgodi, da jih do črevesja, kjer naj bi se naselile, preživi zelo malo ali celo nobena. V primeru prevelikega števila pa lahko pride do drugega ekstrema, da probiotične bakterije sicer preživijo, a zaradi prevelike količine vse ne uspejo najti »prostora« za svojo naselitev. V tem primeru se njihovo potovanje po prebavnem traktu nadaljuje in se izločijo z blatom, njihova 'misija' pa ostaja neizpolnjena.

Linex® Forte vsebuje dve vrsti naravnih probiotičnih bakterij z zagotovljeno živostjo in količino vse do izteka roka uporabnosti.11 Za primerjavo naj povemo, da imajo druga prehranska dopolnila celo 10 različnih bakterijskih sevov ali več, pri čemer je nedavna raziskava pokazala, da število živih probiotičnih bakterij v njih postopoma pada in zapisana vrednost živih bakterij ob izteku roka uporabe ne ustreza več tistemu, kar je zapisano na embalaži.6

 

Zagotovljena dostopnost

Ker so alergije in laktozna intoleranca v današnjem času vedno bolj prisotne,15 je treba poskrbeti, da imajo tudi osebe s tovrstnimi omejitvami v prehrani dostop do učinkovitih zdravil v primeru prebavnih motenj, napihnjenosti in driske. Zato je Linex® Forte zasnovan tako, da ne vsebuje alergenov in glutena.

 

Uživanje Linex® Forte in zdravljenje z antibiotikom

Antibiotiki so lahko razlog za drisko oziroma prebavne motnje.1 Vzrok za to je, da lahko antibiotiki na poti do mesta delovanja, kjer uničujejo slabe bakterije, ki povzročajo infekcijo, uničujejo tudi dobre bakterije v črevesju.16 Ravnovesje v črevesni mikrobioti se lahko hitro poruši,17 zato moramo sami poskrbeti, da mikrobioto zopet uravnovesimo. To storimo z uživanjem kakovostnih probiotičnih izdelkov, kot je npr. Linex® Forte. A opozorilo: za najboljšo učinkovitost je treba zaužiti antibiotik in probiotik z vsaj 3 urnim razmikom. V primeru, da bi obe zdravili vzeli istočasno, bi antibiotik lahko uničil probiotične bakterije, ki smo jih v telo vnesli prezgodaj. Če pa počakamo nekaj časa, da antibiotik uniči slabe bakterije v črevesju, in šele nato zaužijemo probiotike, bodo le ti imeli možnost, da se pritrdijo na sluznico oziroma na stene črevesja in začnejo ustrezno delovati.

 

Pri izbiri moramo biti zahtevni

Če želimo za svoje zdravje samo najboljše, moramo biti pri izbiri izdelkov, ki jih kupimo, natančni in previdni. V primeru nakupa v lekarnah vedno vprašamo farmacevta, ki zna strokovno svetovati, za nasvet glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti probiotičnih bakterij v izdelku.

Izdelek je učinkovit le, če ima kakovostne sestavine, je proizveden v čistem in primernem okolju ter je varen za ljudi. Vse to zagotavljajo kapsule Linex® Forte – Quality by Design.


1. Web MD. Diarrhea: Why It Happens and How to Treat It. [članek na internetu]. Pridobljeno 14.8.2019 s spletne strani: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-diarrhea#1
2. Ursell LK, Metcalf JL, Parfrey LW, Knight R. Defining the human microbiome. Nutr Rev. 2012; 70(1): 38-44.
3. Zhang YJ, Li S, Gan RY, Zhou T, Xu DP, Li HB. Impacts of gut bacteria on human health and diseases. Int J Mol Sci. 2015; 16(4): 7493-519.
4. Conlon, MA, Bird AR. The Impact of Diet and Lifestyle on Gut Microbiota and Human Health. Nutrients. 2015; 7: 17-44.
5. Bailey MT, Dowd SE, Galley JD, Hufnagle AR, Allen RG, Lyte M. Exposure to a social stressor alters the structure of the intestinal microbiota: implications for stressor-induced immunomodulation. Brain Behav Immun. 2011; 25(3): 397-407.
6. Mohar PL, Bogovič BM. Kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na slovenskem trgu v luči zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih. Farm vestn 2017; 68: 332-344.
7. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prehranske in zdravstvene trditve [dokument na internetu]. Pridobljeno 14.8.2019 s spletne strani: http://www.uvhvvr.gov.si/delovna_podrocja/zivila/prehranske_in_zdravstvene_trditve/
8. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Napotki glede področja prehranskih dopolnil v Republiki Sloveniji in skladnosti tovrstnih izdelkov z veljavno zakonodajo. [dokument na internetu]. Pridobljeno 14.8.2019 s spletne strani: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2014/napotki_s_ podrocja_prehranskih_dopolnil_2015.pdf
9. Državni zbor RS. Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) [dokument na internetu]. Pridobljeno 14.8.2019 s spletne strani: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295
10. Verna EC, Lucak S. Use of probiotics in gastrointestinal disorders: what to recommend? Therap Adv Gastroenterol. 2010; 3(5): 307–319.
11. Sandoz. Linex Forte: navodila za uporabo [spletna stran na internetu]. Pridobljeno 14.8.2019 s spletne strani: https://www.si.linex-probio.com/izdelki/linex-forte/
12. Hungin AP, Mulligan C, Pot B, Whorwell P, Agréus L, Fracasso P et al. Systematic review: probiotics in the management of lower gastrointestinal symptoms in clinical practice - an evidence-based international guide. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 38(8): 864-86.
13. Lebeer S, Vanderleyden J, De Keersmaecker SCJ. Genes and Molecules of Lactobacilli Supporting Probiotic Action. Microbiol Mol Biol Rev. 2008; 72(4): 728-764.
14. Shakirova L, Grube M, Gavare M, Auzina L, Zikmanis P. Lactobacillus acidophilus La5 and Bifidobacterium lactis Bb12 cell surface hydrophobicity and survival of the cells under adverse environmental conditions. J Ind Microbiol Biotechnol. 2013; 40(1): 85-93.
15. Wikipedia. Lactose intolerance. Epidemiology. [spletna stran na internetu]. Pridobljeno 14.8.2019 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/Lactose_intolerance#Epidemiology
16. Healthline. How long do antibiotics take to work? [članek na internetu]. Pridobljeno 14.8.2019 s spletne strani: https://www.healthline.com/health/how-do-antibiotics-work#how-they-work
17. Becattini S, Taur Y, Pamer EG. Antibiotic-Induced Changes in the Intestinal Microbiota and Disease. Trends Mol Med. 2016; 22(6): 458-478.